Erik Wijlhuizen – Directeur

Erik WijlhuizenDe afgelopen 25 jaar heb ik actief bijgedragen aan het structureel op de rails zetten van milieu, veiligheid en duurzaamheid voor en binnen ondernemingen. Dat gaat over het tot stand brengen van samenhang en duur in techniek, mens en (werk) omgeving, tussen technische en organisatorische maatregelen in het spanningsveld van productie, wet en regelgeving, economisch tij, budget en wisselend management. Ik heb gewerkt in diverse sectoren zoals olie en gas, chemie en maakindustrie in Europa, Afrika en Azië. Dat levert mij een scherp zicht op kansen voor verbetering van de bedrijfscultuur en het realiseren van doelstellingen.

In steeds meer sectoren binnen het bedrijfsleven wordt milieu, veiligheid en duurzaamheid een zaak van directie belang. Betrouwbaar en efficiënt meten van prestaties is daardoor van cruciaal belang geworden. Het professioneel uitvoeren van audits in zijn vele verschijningsvormen is daarvan een sprekend voorbeeld. De actualiteit vraagt om concretisering van het meten van duurzaamheid als leidraad voor verdere product, proces en bedrijfsontwikkeling. Methoden die milieubelasting vertalen in schade en preventiekosten worden door een gestage stroom studies en kentallen volwassen en komen binnen het bereik van het pragmatische bedrijfsleven. Het is tijd deze strategische en praktische ervaring handen en voeten te geven in productontwerp, inkoop, productie en marketing in het bedrijf met ambities.

 • Directeur and adviseur Sustainable Endeavour (2010- )
 • Senior adviseur en auditor bij ERM Nederland BV (2006-2010)
 • Senior adviseur en auditor bij Royal Haskoning en IWACO BV (1986-2006)
 • Project ingenieur bij NGO in Bangladesh (1983-1986)
 • Civiel ingenieur Gezondheidstechniek TU Delft (1983)

Joost Vogtländer – Associate

Hoe ga je als bedrijf om met het maatschappelijke onderwerp van duurzaamheid? Weten we het niet en doen we niets, of ontwikkelen we een aanpak die proactief inspeelt op de verwachtingen van de samenleving en steeds strengere eisen vanuit de overheid? Hoe milieuvriendelijk zijn onze producten eigenlijk? Wat moeten we doen om in onze marketing voordeel te behalen met onze groene producten? Hoe moeten we onze producten innoveren om ons strategisch beter in de markt te positioneren?

Dit is het type vragen waarmee ik mij reeds 20 jaar intensief bezig houd. Eerst als Bestuurslid van Bührmann Tetterode NV (later KNP BT), daarna als adviseur van diverse innoverende bedrijven. Omdat er geen gemakkelijke oplossingen zijn, ben ik zelfs op het onderwerp gaan promoveren aan de TU Delft, waaraan ik nog steeds part time verbonden ben als associate professor. Dit vanuit het perspectief van de ondernemer die winst wil maken met producten en diensten die een hoge “percieved customer value” combineren met een lage belasting voor het milieu.

 • Eigenaar Aiming Better BV (1997 – )
 • Part Time associate professor TU Delft (2009 – )
 • Mede-eigenaar Matchingpoint.com BV (1999 – 2002)
 • Bührmann Tetterode NV (later KNP BT NV), Group Vice President (1990 – 1996)
 • Hollandse Beton Group (HBG), verscheidene management functies (1974 – 1990)
 • Campina (Nederlandse Melk Unie), projectmanager (1972 – 1974)

Todd R. Heller – Associate

It is not enough to conclude that environmental, health and safety management systems are merely our jobs and certificates are merely customer requirements. The stakeholders depending on those of us who manage risks and waste by-products deserve understandable, rewarding and practical policies and programs. These efforts should maintain and / or improve environmental quality and create safe and harmonious workplaces. Successes can be manifested and evident at many levels from the individual, to the business, the corporation, the country and the world. This belief has led me directly to the greater concept of management systems synergy and sustainability.

I have pursued this concept for 30 years whether serving as a teaching volunteer for environmental and agricultural education in West Africa, as a master’s degree student in Urban & Regional Development, as an implementer of environmental management systems (EMS) in Thailand’s oilfields, and as an EMS/QMS/HSE assessor in manufacturing. It is evident from my professional experience that waste and accidents are costly result of inefficiency. As associates of Sustainable Endeavors, we apply our practical experience to identify hidden value and create synergistic management system efficient strategies that pay off for business and the public.

 • Owner/operator Ambient Enterprises International Assessments EMS/HSE and AA 1000 Accountability Standards
 • Alliance / AQSR International Environmental Assessment Program Manager
 • The Creighton Group, International Projects Manager
 • Master’s degrees: Urban & Regional Development Planning / French Translation
 • Agricultural / Environmental Education Teacher and Project Planner, US Peace Corps, Togo, West Africa
 • Practical speaker of English, French, Portuguese, Spanish, Hausa