Ondernemers gaan voor ‘schone’ winst

03/30/2014

“Bedrijven gaan met de jaarrekening ook de schade die zij aan onze eco-systemen toebrengen rapporteren”, aldus Peter Bakker, president van de WBCSD  in ‘Management Scope’ (september jl.).

Als alle grote bedrijven in de wereld in de voetsporen van PUMA treden , dan krijgen we binnenkort een helder beeld van hoeveel schade deze bedrijven aan mens  en eco-systeem toebrengen. Ofwel, het zal duidelijk worden dat veel bedrijven over de gehele  supply  chain meer schade veroorzaken dan dat ze aan winst genereren. Dit weten ondernemers eigenlijk al enige tijd. Het verschil is echter dat accountants  de schadecijfers  nu in het jaarverslag verwachten. Dit is slechts ‘illustratief’ voor de stakeholders en publieke sector, maar wat hebben de bedrijven er zelf aan? De veroorzaakte schade gaat immers niet hersteld worden!

Waar ondernemers wel behoefte aan hebben is een inschatting van de kosten om  milieubelasting  te voorkomen! Het beantwoordt voor de ondernemer de vraag hoeveel extra er geïnvesteerd moet worden om van zijn/haar huidige producten een duurzame variant te produceren en te verkopen! Hier kan de ondernemer daadwerkelijk wat mee en geeft stakeholders een transparant beeld over wat er na een dergelijke investering uiteindelijk als ‘schone’ winst wordt gemaakt. Dit traject wordt door ons ‘future fitness’ genoemd. Immers, wie niet traint loopt geen marathon uit!

Sustainable Endeavour adviseert talloze ondernemingen bij duurzame productinnovatie en helpt bedrijven ‘fit for the future’ te worden!

Erik Wijlhuizen
Directeur Sustainable Endeavour BV

 

Onderstaande publicatie van Joost Vogtländer, associate bij Sustainable Endeavour ligt o.a. aan de basis van ons advies.“Eco efficient value creation; Sustainable design and business strategies.” Joost G. Vogtländer Sustainable design series of Delft University of Technology, VSSD, ISBN 078-90-6562-314-0.

Previous post:

Next post: