Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Veiligheid

Procesveiligheid, het voorkomen van zware ongevallen (BRZO) is een voortdurende zorg van veel bedrijven die met gevaarlijke stoffen omgaan. De kans op zware ongevallen is klein echter de gevolgen kunnen verstrekkend zijn. Procesveiligheid vraagt om een andere oriëntatie dan arbeidsveiligheid. Ernstige zware ongevallen komen vaker voor dan menig bedrijfsbeleid aangeeft en strookt niet met de verwachtingen van de samenleving. Leidinggevenden in bedrijven die met grote hoeveelheden chemicaliën werken moeten alle zeilen bijzetten om procesveiligheid hoog op de agenda te houden van eigen personeel en dat van aannemers. Handhaving wordt scherper.

Masterclass Analyse van 118 zware ongevallen in Nederland.
Erik Wijlhuizen en Kees Theune nemen u mee naar de resultaten van onderzoek naar de aard, oorzaken en omstandigheden van 118 zware ongevallen die de afgelopen jaren in Nederland hebben plaatsgevonden.

Self Assement BRZO VBS: Het voldoen aan de BRZO eisen voor het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) is voor veel bedrijven het fundament van het voorkomen van zware ongevallen. Hoe goed heeft u dat VBS ontwikkeld? Welke veiligheid prestatie wordt geleverd? Toets de stand van zaken aan de hand van de bijgaande self-Assessment voor bedrijfsleidinggevenden (Binnenkort op deze site).

Advies, Implementatie & Audit: Hoe kunt u efficiënt en structureel werken aan het verbeteren van de procesveiligheid prestatie en BRZO compliance van uw bedrijf? Welke KPI’s zijn passend voor beoordelen procesveiligheid? Sustainable- Endeavour beoordeelt uw bedrijfsperformance en gaat samen met u aan de slag om een verbeterde veiligheidsprestatie te realiseren.

Ongevallen onderzoek INQUIRE :

De overheid heeft het voornemen om een uniforme onderzoek methodiek voor zware ongevallen te adopteren. SE laat u kennismaken met deze methodiek en behandelt voorbeelden. Bijgaande een toelichting op de methodiek.