Sustainable Endeavour – bedrijfsvisie

Sustainable Endeavour, opgericht in 2010 is een adviesbureau dat zich met zijn dienstverlening primair richt op:

  • Beoordelen en verhogen van de veiligheid in de industriële omgeving met een nadruk op die bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen (BRZO).
  • Verbinden van het milieu- en economisch domein. Integreren van milieu- duurzaamheid in de bedrijfsvoering gebruik makend van op monetaire basis gedefinieerde milieu indicatoren: schade kosten, schaduwkosten en in het bijzonder Eco-kosten  voor producten, diensten en bedrijven.

De adviespraktijk is erop gericht om een voor de klant zo doeltreffend en efficiënt mogelijke oplossing te zoeken gebruik makend van eigen ervaring, die van de strategische partners, kennisinstituten en netwerken.

Sustainable Endeavour adviseert niet alleen klanten op het terrein van veiligheid en duurzaamheid maar praktiseert deze als bedrijf evenzo. Dit betekent concreet:

  • Voorafgaande aan bezoek van industriële installaties wordt samen met de klant een risico evaluatie uitgevoerd.
  • Bij zakelijke reizen wordt primair en vooral gebruik gemaakt van openbaar vervoer ( inclusief taxi) tenzij redelijkerwijs de mogelijkheden daartoe ontbreken.
  • Op kantoor wordt groene stroom verbruikt dat afgenomen wordt via de Windvogel, de coöperatieve vereniging ter bevordering van duurzame energie (windstroom).
  • Bij de inrichting van het kantoor en keuze van verbruiksartikelen wordt gekozen voor een duurzame variant (w.o. koffie /thee  bio-fair trade).
  • Bij het extern inhuren van tijdelijke ruimten voor vergadering / training is duurzaamheid een belangrijk aspect(bereikbaarheid OV, ruimte en diensten).
  • Vanaf 2012 legt Sustainable Endeavour verantwoording af voor zijn bedrijfsvoering middels een Eco- kosten jaarrekening.

Sustainable Endeavour BV werkt in nauwe samenwerking met partners in netwerken (zie partners) en is lid van De Groene Zaak. Dit betekent dat wij ook de business principles van De Groene Zaak onderschrijven. Die zijn voor een belangrijk deel ingevuld door bovenstaande maatregelen. Werknemers van Sustainable Endeavour zijn lid van de NVVK en VVM.