Sustainable Endeavour Blog

Latest posts:

Eco-efficiënt is de richting

03/30/2014
Efficiënt(er) werken in het bedrijf doet het altijd goed. Meer doen met minder. Het fundament van onze materiële welvaart.  Maar hoe kan je nu ‘gewoon’ efficiënt combineren met eco-efficient en daar een goede boterham mee verdienen?  Het recent gepubliceerde boek, “Eco efficient value creation- sustainable design and business strategies”, geeft daar antwoord op!

Er worden nog steeds veel beschouwende boeken geschreven over duurzaamheid. Een groot deel daarvan gaan over het beschrijven van hoe ernstig het is gesteld met moeder aarde, de noodzaak om daar wat aan te doen, etc..
… lees verder …

Succesvol duurzaam zaken doen voor Leiders en Front Office

03/30/2014
Nut en noodzaak om over te stappen op groene processen en producten is bij ondernemers onbetwist. Lastig is de overstap voor velen in deze tijd wel. Immers, de verkoop van je kabels, schakelaars, koelkasten, bouwmaterialen, boten, tafels en iPads loopt vanwege export voorspoedig. Dan mag je in deze barre tijden toch in je handen knijpen en ga je toch geen investeringen doen in producten waar de klant niet om vraagt? En wat nu de ondernemer wiens omzet in de toelevering van de bouw met 35% is gedaald en de eindjes aan elkaar moet knopen? Dan investeer je toch niet in een onzekere groene productenlijn?
… lees verder …

Ondernemers gaan voor ‘schone’ winst

03/30/2014
“Bedrijven gaan met de jaarrekening ook de schade die zij aan onze eco-systemen toebrengen rapporteren”, aldus Peter Bakker, president van de WBCSD  in ‘Management Scope’ (september jl.).

Als alle grote bedrijven in de wereld in de voetsporen van PUMA treden , dan krijgen we binnenkort een helder beeld van hoeveel schade deze bedrijven aan mens  en eco-systeem toebrengen. Ofwel, het zal duidelijk worden dat veel bedrijven over de gehele  supply  chain meer schade veroorzaken dan dat ze aan winst genereren. Dit weten ondernemers eigenlijk al enige tijd. Het verschil is echter dat accountants  de schadecijfers  nu in het jaarverslag verwachten. Dit is slechts ‘illustratief’ voor de stakeholders en publieke sector, maar wat hebben de bedrijven er zelf aan? De veroorzaakte schade gaat immers niet hersteld worden!
… lees verder …

Op het verkeerde (eco) been

09/13/2013
Laten ondernemers zich op het verkeerde been zetten? Eco duurzaam is in ieder geval een dankbaar onderwerp om mensen mee om de tuin te leiden of ten minste twijfel te zaaien. Dat heeft te maken met wat te beredeneren valt maar zeker ook met wat mensen op basis van ervaring vooronderstellen. Het oerwoud aan milieuvriendelijk, duurzaam, sociaal certificaten en keurmerken helpt daarbij een handje omdat al deze certificaten maar een stukje van de puzzel invullen. Als ondernemer wil je de goede eco – duurzaamheid kant op omdat het nu, maar zeker over een aantal jaren, concurrentievoordeel oplevert.
… lees verder …

 Ego voor Eco

02/07/2013
‘Leiders en managers moeten hun ego veranderen en de samenwerking zoeken in plaats van de competitie’, alsdus Otto Scharmer in Management Scope van juni 2013.

Daar worden we met z’n allen duurzamer en eco van. Als we maar samenwerken komt duurzaamheid en eco als vanzelf opborrelen, hoor je vaak. Hoe komen we daar toch bij? Hoe lang zijn we nu bezig om tegen elkaar te roepen dat de vooruitzichten met onze aardbol slecht zijn en dat we ons moeten bekeren en het vooral samen oplossingen moeten bedenken.
… lees verder …